فرآیند تولید در کارخانه اسپتیک

چاپ روتوگراور
ROTOGRAVURE PRINTING MACHINE
down
لامینه اکسترود
EXTRUSION COATING AND LAMINATING MACHINE
down
برش و بازپیچی
SLITTING REWINDING MACHINE
بسته بندی
PALLETIZING AND FILM WARPPING OF FINISHED COILS
down