فرآیند تولید در کارخانه کانورتینگ

چاپ روتوگراور
ROTOGRAVURE PRINTING MACHINE
down
لامینه اکسترود
COEXTRUSION COATING AND LAMINATING MACHINE
لامینه خشک و تر
WET AND DRY LAMINATING AND COATING MACHINE
لامینه واکس
WAX COATING AND LAMINATING MACHINE
down
برش و بازپیچی
SLITTING AND REWIDING ( MACHINESQ.T:3)
بسته بندی
FINISHED PRODUCT PACKAGING LINE
down